Công ty Cổ phần Thu nợ Dân An

Công ty Cổ phần Thu nợ Dân An

Công ty Cổ phần Thu nợ Dân An

Công ty Cổ phần Thu nợ Dân An
Công ty Cổ phần Thu nợ Dân An
English Tiếng Việt
 

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

28-12-2018

                                                                                                                                                                                        

 

     CÔNG TY CP THU NỢ DÂN AN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

    THÔNG BÁO

(V/v: Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2019)

-----------------------------------------

 

 

        Chào mừng Tết Dương lịch năm 2019 - Công Ty CP Thu Nợ Dân An thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch như sau:

        Thời gian nghỉ: 04 ngày, từ ngày 29/12/2018 - đến hết ngày 01/01/2019 (từ thứ 7 đến hết thứ 3).

        Thời gian làm việc trở lại: Ngày 02/01/2019 (thứ 4).

Công ty xin thông báo đến Quý khách hàng và toàn thể nhân viên để tiện liên hệ và công tác.

Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã ủng hộ Công ty chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

        Kính chúc Quý khách hàng và toàn thể nhân viên Công ty có một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

 

      Nơi nhận:                                                          CÔNG TY CP THU NỢ DÂN AN

- Như trên                                                                             Chủ Tịch HĐQT

- Lưu VT

 

 

                                                                                NGUYỄN THANH SƠN


ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN TƯ VẤN TỪ CHÚNG TÔI
Họ và tên:
Email:
Nội dung: